Đăng ký thuê bao di động trả trước Hạn chót là tháng 9-2012

Đến tháng 9/2012, nếu các thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin0 thuê bao theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động.

 
Ngày 17/4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố ban hành Thông tư số 04/2012/TT- BTTTT (ký ngày 13/4/2012), quy định về quản lý thuê bao di động trả trước.

Việc ban hành Thông tư nhằm phát triển lành mạnh, bền vững thị trường viễn thông di động Việt Nam, hạn chế sự tăng trưởng nóng trong phát triển thuê bao, đảm bảo tính chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước, hạn chế được sự lợi dụng dịch vụ di động trả trước vào các hoạt động gây mất an ninh và trật tự xã hội vv…

Thông tư gồm có 5 chương, 22 điều. Tại chương 1 của Thông tư quy định có điều khoản quy định cấm mua bán, lưu thông trên thị trường SIM đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc đăng ký thông tin thuê bao không theo quy định; cấm mua bán, lưu thông, sử dụng SIM đa năng để đăng ký thông tin thuê bao, thiết bị có chức năng kích hoạt SIM thuê bao không cần phải bẻ SIM…

Còn ở chương 2, Thông tư quy định chủ các thuê bao phải đến đăng ký trực tiếp tại điểm đăng ký thông tin thuê bao.

Khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao, nhân viên giao dịch phải yêu cầu chủ thuê bao cung cấp bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu để lưu giữ, bản gốc để đối chiếu.

Trường hợp bản khai thông tin thuê bao không đúng với chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu không hợp lệ thì nhân viên giao dịch không được chấp nhận thông tin đăng ký và phải thông báo cho chủ thuê bao biết.

Tại chương 5, các điều khoản quy định: các điểm đăng ký thông tin thuê bao không đáp ứng được điều kiện quy định phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thuê bao di động trả trước sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Sau 03 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin thuê bao theo quy định hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động. Các thuê bao này muốn sử dụng lại dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2012.
ho tro khach hang

  Hotline

Hỗ trợ khách hàng 1

097.62.11111

    Hỗ trợ khách hàng 2

09.0350.0350

Hỗ trợ khách hàng 3

0886.233333

  Hỗ trợ khách hàng 4

096.224.5555

 

Yêu cầu sim

6 số đuôi:
Tên bạn:
Điện thoại:
Địa chỉ:

Tài khoản thanh toán

Tìm sim năm sinh

Ngày:
Tháng:
Năm:
Mặc định 19xx m/d/Y

Thống kê sim